Empire City – Tilia Residences

Empire City – Tilia Residences
The Scale of Empire City?
/ Quy mô của dự án Empire City?

Empire City is a 14.5 hectare project, comprised of 11 plots, in which 3 plots are for commercial, 8 plots are for residential.

Empire City là Dự án phức hợp rộng 14,5ha với 11 lô, bao gồm 3 lô đất dành cho thương mại và 8 lô đất dành cho nhà ở

Ground Floor:

1. Outdoor lobby with sofa lounges with greenery and water feature view

2. Grove court: Social or Relaxing Seating court in midst of tree groves

3. Children’s play area

4. Multi-purpose open area / outdoor party court

5. Outdoor party or relaxing seating area with trellises

6. Exclusive semi-private seating platform with outdoor sofa set

7. Koi pond with water fall and green wall

8. Reflexology path

9. Parenting area

10. Outdoor retail area

11. Gym & Fitness outdoor relaxing court

12. Staircase to Level 2

Level 2 Main Pool Area:

1. 50m length lap pool

2. Children’s pool pool with water jumping jet

3. Pool massage beds

4. Pool deck with sun loungers

5. Sunken pool deck with water cascade

6. Pool pavilion with Barcelona sofa

7. Sunken pool party court

8. Jacuzzi with Saigon River View.

9. Outdoor seating and party area

10. Swimming pool outdoor shower

11. Staircase to rooftop of changing room

12. Rooftop of Changing Room: Relaxing seating area with Saigon River View

Level 2&3 West Tower Podium:

1. Relaxing seating court with sofa lounges

2. Outdoor fitness stations

3. Rock climbing wall

4. Stairs to Connecting Level 2 and Level 3

5. Terraced garden with seating deck

6. Multi-sport Court (tennis and basketball)

7. Tennis observation / relaxing and waiting area

8. Male and female changing room

9. Pool deck with day beds and sofa lounges

10. Beach-like wave pool with children’s water play equipment

11. Resort-like casual wading pool

12. Waterfall

13. Jacuzzi

14. Children playground with tree house

15. BBQ Station

16. Open lawn for kid play and multi-purpose use

How much M&O fees do we have to pay? / Phí quản lý bao nhiêu?

The M&O fee is about VND25,000 per square meter (exclude VAT) based on inner wall area measurement.

Phí quản lý khoảng 25.000 VND/m2 (chưa bao gồm VAT) trên diện tích thông thủy..

What is the distance between towers in the development? / Khoảng cách giữa các tháp của dự án là bao
nhiêu?

  • From 1C to 2C: 44m
  • From 1C to 2D: 39m
  • From 1D to 1A : 27,8m

What is the typical size of the unit? / Diện tích của các căn hộ điển hình?

How many lifts are there in each tower? / Mỗi tháp có mấy thang máy?
High-rise Tower ( Tower 1C& 2C)
 There are 4 passenger lifts for each high-rise Tower for normal operation. In which, 1 of the
passenger lift is larger and can be used as service lift for delivery (by booking only). There are
private lift for Duplex.
Low-rise Tower ( Tower 1D& 2D)
 There are 3 passenger lifts for each low-rise Tower for normal operation. In which, 1 of the
passenger lift is larger and can be used as service lift for delivery (by booking only).
Tháp cao tầng (Tháp 1C& 2C)
 Mỗi tháp cao tầng được trang bị 4 thang khách trong điều kiện vận hành bình thường. Trong
đó, 1 thang khách rộng hơn và có thể sử dụng làm thang dịch vụ cho mục đích vận chuyện hàng
(chỉ khi có đăng ký). Có thang máy riêng cho các căn Duplex.
Tháp thấp tầng ( Tháp 1D& 2D)
 Mỗi tháp thấp tầng được trang bị 3 thang khách trong điều kiện vận hành bình thường. Trong
đó, 1 thang khách rộng hơn và có thể sử dụng làm thang dịch vụ cho mục đích vận chuyện hàng
(chỉ khi có đăng ký)

How many units are there on each floor? / Có mấy căn hộ ở mỗi tầng?

In Tilia Residences, there are 7 to 8 units per typical tower floor

Tại Tilia Residences, mỗi tầng điển hình có 7 đến 8 căn hộ.

Mua bán cho thuê căn hộ Sala

Shophouse Sala Đại Quang Minh

Xem tất cả dự án bất động sản tốt nhất khu Đông Sài Gòn
Contact Me on Zalo
Quản trị web Tiep Thi Truc Tuyen