Điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến 2040 để giải quyết vấn đề bất cập của đô thị

TPHCM sẽ điều chỉnh quy hoạch chung để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngày 14-9, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định số 1528/QĐ-TTg, về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Về phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính TPHCM với diện tích 2.095 km2 và khu vực biển Cần Giờ. Thời hạn quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Quy mô dân số TPHCM dự kiến đến năm 2040 khoảng 13 – 14 triệu người. Quy mô đất đai phát triển đô thị đến năm 2040, dự kiến đất xây dựng đô thị dự kiến khoảng 100.000 – 110.000 héc ta.

Về tính chất, TPHCM là đô thị đặc biệt trực thuộc trung ương; trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật và công nghệ quan trọng của quốc gia, có vai trò tiên phong dẫn dắt đổi mới, sáng tạo; có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia.

Đồng thời, hướng tới trở thành trung tâm văn hóa, tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực; trung tâm du lịch, tài chính – thương mại và dịch vụ logistics tầm quốc tế.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việc điều chỉnh quy hoạch tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng các khu vực trong đô thị và hoàn thiện hệ thống kỹ thuật khung của đô thị theo quy hoạch.

Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; hướng tới sự đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Chính phủ giao TPHCM lập quy hoạch sau đó trình Bộ Xây dựng thẩm định, trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Thời gian lập đồ án quy hoạch là 15 tháng.

Nguồn: https://thesaigontimes.vn/dieu-chinh-quy-hoach-chung-tphcm-den-2040-de-giai-quyet-van-de-bat-cap-cua-do-thi/

Mua bán cho thuê căn hộ Sala

Shophouse Sala Đại Quang Minh

Xem tất cả dự án bất động sản tốt nhất khu Đông Sài Gòn
Contact Me on Zalo
Quản trị web Tiep Thi Truc Tuyen